Oprava a rekonstrukce Komínů:

Před rekonstrukcí vašeho komínu vás navštíví náš pracovník který prohlédne na místě celý váš komín a navrhne vhodné řešení jak rekonstrukce proběhne.
Vyhotoví a zašle zdarma cenovou kalkulaci. Opravy poskytujeme hlavně v oblasti Hradec Králové a okolí.
Pro domluvení osobní prohlídky nás kontaktujte na čísle 737 85 25 31.

Jak nejlépe vyhodnotit špatný stav komínu? Nadstřešní část komínu je nejvíce namáhanou částí. Působí na ní povětrnostní vlivy, kondenzát a spaliny, vznikají vlivem ochlazování komínů v nadstřešní části, špatná nebo chybějící krycí deska kde zatýká v zimním období voda která zamrzá a trhá komínové těleso a padající omítku, cihly nebo dokonce pád celého komínu ohrožují bezpečnost pod vaším domem. Proto je potřeba rekonstrukce.

V případě méně závažného poškození menšího rozsahu je možná oprava: výměna krycích desek, vyspárování zdiva osazení ukončovacího lince a oplechování komínové hlavy, montáž vhodné povrchové úpravy komínového tělesa, zateplení nadstřešní části.
Nejčastější příčinou je zmiňovaná špatná krycí deska.


Čištění žlabů a svodů:

Pro bezstarostnost zákazníka dojíždíme 2x do roka na pravidelné kontroly a čištění.

Hlavně na podzim aby napadané listí, případná holubí hnízda a jejich exkrementy nepoškozovala fasádu a samotný žlab a svod pří zimním zamrzání pro správnou funkčnost po celou zimu.

Provádíme také čištění gajgrů u vyústění vašeho dešťového svodu až do samotné veřejné kanalizace kde často dochází k zanášení.
Za pomocí kamerového čistícího zařízení Rottenberg.


Fasády:

Mytí fasád, rekonstrukce historických prvků, odstranění zvětralého a odpadávajícího zdiva - omítek a opravy do původního stavu, opravy po poškození a hnízdění ptactvem v zateplených budovách.


Schoz sněhu a ledu ze střech:

Provádíme z bezpečnostních důvodů pro bezpečí pod domem. Provádíme za pomocí horolezecké techniky a pracovní plošiny. Kde si Sami zajišťujeme bezpečný prostor pro tyto práce.
Zřízení povolení, (Závory veřejného prostranství)


Rekonstrukce střech:

Opravy, zabezpečení a kompletní revize střešního pláště. Jsou to různá odhalování závad po zatékání včetně její opravy. Uvolněné kotvení střešní krytiny, kompletní přešroubování plechových střech, výměna krytiny. A veškeré související údržby na střeše vašeho domu.


Zábrany proti dosedajícímu ptactvu:

Zajišťujeme zábrany na ochranu proti dosedání a hnízdění ptactva. Ze zkušenosti montujeme Celonerezové hroty na očištěný a odmaštěný podklad.
Na prevenci hnízdění montujeme makety Dravců, odpuzovače a plašiče.


Rizikové kácení stromů:

Zabýváme se péčí o stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, alejích kolem komunikací a dalších lokalitách. Ošetření stromů provádíme lanovou technikou, která jako způsob pohybu v koruně je pro strom nejšetrnější. Provádíme kácení stromů, nebo rizikové kácení stromů hrozící způsobení škody na majetku, nebo újmě na zdraví. Odstraňujeme kalamitní následky, rizikové kácení stromů, riziková těžba dřeva (polomy, kmenové zlomy, atd.) Provádíme kompletní kácení i prořezy stromů.

Bezpečnostní řez
- provádí se u vzrostlých stromů
- jedná se o méně náročnou (nákladnou) variantu zdravotního řezu, jehož cílem je především provozní bezpečnost ošetrovaného stromu
- odstraňujeme větve nalomené, suché či jinak provozně nebezpečné

Redukční řez
- je to radikální druh řezu, při kterém redukujeme celou korunu nebo její část
- strom stojí v příliš těsné blízkosti domu, elektrického vedení či jiné pevné překážky
- strom je přestárlý, příliš velký pro dané stanoviště a zároveň ohrožuje provozní bezpečnost